Quản lý văn bản và điều hành
  • IconThời gian ban hành
    • Các năm khác
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND huyện Can Lộc. Tổng biên tập: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Thị trấn Nghèn - huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: (0239) 841.227; Fax: