Số 5368/TB-UBND ngày 06/12/2023 - Thông báo về việc dừng đào tạo lớp nghề chăn nuôi trâu bò tại xã Thiên Lộc, Can Lộc 
  Số 197/TB-TTHĐND ngày 06/12/2023 - Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá XX 
  Số 5388/TB-UBND ngày 06/12/2023 - Thông báo về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân ông Võ Đức Tăng, thị trấn Đồng Lộc 
  Số 5389/TB-UBND ngày 06/12/2023 - Thông báo về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân ông Võ Quyền, bà Cao Thị Diện, Khánh Vĩnh Yên 
  Số 5390/TB-UBND ngày 06/12/2023 - Thông báo về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Bá Bồi, xã Trung Lộc 
  Số 193/TB-HĐND ngày 05/12/2023 - Thông báo tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá XX 
  Số 5362/UBND-NV ngày 05/12/2023 - Thay đổi hình thức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Y tế 2023 
  Số 100/TB-UBND ngày 05/12/2023 - V/v phân công xây dựng báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
  Số 5331/TB-UBND ngày 04/12/2023 - Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 12 năm 2023 
  Số 5336/TB-UBND ngày 04/12/2023 - Thông báo về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân ông Nguyễn Văn Thỏa, bà Đặng Thị Lý, xã Vĩnh Lộc