Số 63/TB-UBND ngày 24/06/2022 - Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân năm 2022 
  Số 2307/TB ngày 24/06/2022 - Kết quả phiên tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2022 của đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện 
  Số 183/TB-UBND ngày 22/06/2022 - Về việc thu hóa đơn tiền điện tháng 4,5,6 năm 2022 của các đối tượng người cao tuổi và đối người khuyết tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng không thuộc diện hộ nghèo 
  Số 47/TB ngày 22/06/2022 - Thông báo số 47 về lịch giám sát tại phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế - Hạ tầng 
  Số 2258/TB ngày 21/06/2022 - Về việc thay đổi thời gian họp Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện 
  Số 2263/TB ngày 21/06/2022 - Thay đổi thời gian họp triển khai một số nội dung điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các trường học trên địa bàn huyện 
  Số 2264/TB ngày 21/06/2022 - Thông báo kết quả tuần thi thứ 2 Cuộc thi CCHC huyện Can Lộc năm 2022 
  Số 2233/TB ngày 20/06/2022 - Thay đổi thời gian Dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục, Thể thao toàn huyện lần thứ IX, năm 2022 
  Số 2214/TB ngày 17/06/2022 - Tuyển dụng giáo viên Văn hóa tiểu học huyện Can Lộc năm học 2022-2023 
  Số 2216/TB ngày 17/06/2022 - TBKL của đ/c Trần Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện về xử lý vi phạm bảo vệ công trình phòng chống thiên tai