Số 33/TB-UBND ngày 23/09/2022 - thông báo về việc triển khai xay dựng, tu sữa nhà ở bà Ngoan 
  Số 34/TB-UBND ngày 23/09/2022 - thông báo đăng ký rà soát hộ nghèo,cận nghèo, hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình 
  Số 72/TB-HĐND ngày 22/09/2022 - Triệu tập Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân huyện khoá XX 
  Số 3457/UBND-VP ngày 21/09/2022 - Thông báo điều chỉnh thời gian giao ban Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
  Số 85/TB-UBND ngày 21/09/2022 - Về việc thu, nộp thuế quỹ vụ Hè thu và đôn đốc vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã 
  Số 84/TB-UBND ngày 16/09/2022 - Về việc tổng dọn vệ sinh môi trường và nghiêm cấm các hành vi thả rông gia súc trên địa bàn xã 
  Số 83/TB-UBND ngày 12/09/2022 - Về việc nghiêm cấm các hành vi săn, bắt, bắn, bẫy, mua, bán, giết mỗ, quảng cáo, tiêu thụ trái phép các loài chim tự nhiên và động vật hoang dã 
  Số 54/TB-UBND ngày 12/09/2022 - Về việc nghiêm cấm các hành vi săn, bắt, bắn, bẫy, mua, bán, giết mổ, quảng cáo, tiêu thụ trái phép các loài chim tự nhiên và động vật hoang dã 
  Số 68/TB-UBND ngày 10/09/2022 - Về việc chủ động ứng phó với mưa lớn diễn ra trên địa bàn 
  Số 3272/TB-UBND ngày 09/09/2022 - Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Gám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện