Số 3105/TB ngày 18/09/2020 - Thông báo Kết luận của đồng chí Đặng Trần Phong, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc với thị trấn Đồng Lộc về xây dựng đô thị văn minh 
  Số 77/TB-UBND ngày 17/09/2020 - Về việc chủ động triển khai phòng chống cơn bão số 5 
  Số 76/TB-UBND ngày 10/09/2020 - Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã hội nghị giao ban tháng 9 
  Số 100/TB-UBND ngày 08/09/2020 - Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp thường kỳ tháng 9 năm 2020 
  Số 2857/TB ngày 03/09/2020 - Thông báo thành phần, thời gian dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021 
  Số 73/TB-UBND ngày 03/09/2020 - Thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 của Chủ tịch UBND xã 
  Số 98/TB-UBND ngày 03/09/2020 - Tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tháng 9 năm 2020 
  Số 97/TB-UBND ngày 01/09/2020 - Phân công trực ngày nghỉ Lễ dịp Quốc khánh 02/9/2020 
  Số 2856/TB ngày 01/09/2020 - Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020 của đồng chí Chủ tịch UBND huyện  
  Số 2839/TB ngày 31/08/2020 - Về việc cho phép mở lớp dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại các xã Thượng Lộc, Tùng Lộc năm 2020