Số 22/KH-UBND ngày 24/03/2023 - Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân năm 2023 
  Số 16/KH-UBND ngày 24/03/2023 - Văn thư lưu trữ 
  Số 90/KH-UBND ngày 23/03/2023 - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/01/2023 củaThủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới 
  Số 20/KH-UBND ngày 22/03/2023 - Hợp nhất các HTX trên địa bàn xã Tùng Lộc 
  Số 7/KH-UBND ngày 20/03/2023 - Về việc tham dự giải bóng chuyền nam Thanh niên toàn huyện năm 2023 
  Số 3/GDPL ngày 20/03/2023 - Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện năm 2023. 
  Số 13/KH-UBND ngày 20/03/2023 - Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân năm 2023 
  Số 17/KH - UBND ngày 17/03/2023 - KH thực hiện ISO năm 2023 
  Số 971/KH-UBND ngày 16/03/2023 - Đón và làm việc với Đoàn công tác huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 
  Số 11/KH-UBND ngày 15/03/2023 - KH hoạt động của tuyên truyền viên pháp luật năm 2023 - xã Thanh Lộc