Số 7/KH- HĐPBGDPL ngày 03/09/2020 - KH tổ chức tuyên truyền các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua 
  Số 14/KH-UBND ngày 31/08/2020 - Điều tra thu nhập bình quân đầu người năm 2020 
  Số 2735/KH ngày 25/08/2020 - Phương án sản xuất vụ Đông 2020 
  Số 2664/KH ngày 20/08/2020 - Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp 
  Số 13/KH-UBND ngày 19/08/2020 - Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019 
  Số 2655/KH ngày 19/08/2020 - KH Điều tra xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện năm 2021 
  Số 2624/KH ngày 18/08/2020 - KH Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 
  Số 12/KH-UBND ngày 14/08/2020 - Tổ chức triển khai thực hiện xử lý các ý kiến cử tri, ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ mười. HĐND xã khóa 18. NK 2016 – 2021(Một số vấn đề lớn mà cử tri quan tâm) 
  Số 2465/KH ngày 07/08/2020 - Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến mớitrên địa bàn huyện Can Lộc 
  Số 2442/KH ngày 06/08/2020 - Kế hoạch cuộc thi tìm hiểu về Chương trình OCOP trên sóng truyền hình và trên mạng Internet