0 893
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND xã Thuần Thiện Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 893  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu52/QĐ-UBND06/06/2023UBND xã Thuần ThiệnVề việc ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới, Khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2023


36/TB-UBND02/06/2023UBND xã Thuần ThiệnKết luận của Chủ tịch UBND xã tại phiên họp UBND xã mở rộng tháng 6 năm 2023


35/TB-UBND02/06/2023UBND xã Thuần ThiệnLịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023 của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Chủ tịch HĐND và đồng chí Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện


17/BC-UBND31/05/2023UBND xã Thuần ThiệnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023


19/GM-UBND31/05/2023UBND xã Thuần ThiệnGiấy mười họp UBND xã mở rộng tháng 616/BC-UBND30/05/2023UBND xã Thuần ThiệnTiến độ xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện việc giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023


27/TTr-UBND29/05/2023UBND xã Thuần ThiệnVề việc cắt giảm đối tượng Bảo trợ xã hội tháng 06 năm 2023


21/UBND26/05/2023UBND xã Thuần ThiệnV/v cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để tích hợp lên phần mềm DVC phục vụ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến


34/TB-UBND26/05/2023UBND xã Thuần ThiệnKết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc làm việc với Ban giám hiệu các trường học về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới


51/QĐ-UBND26/05/2023UBND xã Thuần ThiệnVề việc hợp nhất các Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp thôn trên địa bàn xã Thuần Thiện


50/QĐ-UBND26/05/2023UBND xã Thuần ThiệnVề việc hợp nhất Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Thuần Thiện


23/UBND26/05/2023UBND xã Thuần ThiệnV/v tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính tại các thôn


21/UBND26/05/2023UBND xã Thuần ThiệnV/v cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để tích hợp lên phần mềm DVC phục vụ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến


18/GM-UBND24/05/2023UBND xã Thuần ThiệnDự Làm việc với Ban giám hiệu các trường học


26/TTr-UBND22/05/2023UBND xã Thuần ThiệnVề việc đề nghị nhận lại GCNQSD đất cũ do có sai sót trong việc thực hiện cấp đổi GCQNSD đất19/UBND22/05/2023UBND xã Thuần ThiệnV/v trả lời theo nội dung đơn kiến nghị của công dân
18/UBND22/05/2023UBND xã Thuần ThiệnV/v đề nghị xác định loại đất để thực hiện cấp GCNQSD đất cho các hộ dân trên địa bàn


13/KH-UBND18/05/2023UBND xã Thuần ThiệnTriển khai Tháng hành động vì trẻ em xã Thuần Thiện năm 2023


47/QĐ-UBND10/05/2023UBND xã Thuần ThiệnVề việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ xã Thuần Thiện


44/QĐ-UBND10/05/2023UBND xã Thuần ThiệnVề việc kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân xã Thuần Thiện


42/QĐ-UBND10/05/2023UBND xã Thuần ThiệnVề việc miễn nhiệm Trưởng thôn Làng Khang nhiệm kỳ 2022 - 2025


31/TB-UBND09/05/2023UBND xã Thuần ThiệnKết luận của Chủ tịch UBND xã tại phiên họp thường kỳ UBND xã tháng 5 năm 202324/TTr-UBND09/05/2023UBND xã Thuần ThiệnVề việc đề nghị xác định ranh giới quy hoạch đường Quốc phòng 58 đoạn đi qua xã Thuần Thiện


15/BC-UBND04/05/2023UBND xã Thuần ThiệnKết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 04; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023

28/TB-UBND28/04/2023UBND xã Thuần ThiệnVề việc đề nghị trợ giúp xã hội hàng tháng Võ Thị Minh

27/TB-UBND28/04/2023UBND xã Thuần ThiệnVề việc đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối tượng TGXH hàng tháng Lê Thị Tiu


26/TB-UBND28/04/2023UBND xã Thuần ThiệnBáo cáo Sơ kết Nghị định 93/2019


41/QĐ-UBND28/04/2023UBND xã Thuần ThiệnVề việc phê duyệt danh sách các cá nhân được hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn 6 tháng đầu năm 2023 theo Nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐND của HĐND huyện


40/QĐ-UBND28/04/2023UBND xã Thuần ThiệnVề việc phê duyệt danh sách các cá nhân được hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn 6 tháng đầu năm 2023 theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh


21/TTr-UBND27/04/2023UBND xã Thuần ThiệnVề việc đề nghị hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn 6 tháng đầu 2023 theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh